Informatie

Schooluren

Opvang (betalend)Schoolpoort openStart lessenMiddagEinde lessenOpvang (betalend)
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
7.15 – 8.258.258.4012.15 – 13.4515.4015.55 – 18.00
Woensdag7.15 – 8.258.258.4012.1512.30 – 13.00

Ouderparticipatie

Als freinetschool houden we ervan en houden we jullie eraan een deel te zijn van onze school. Op verschillende manieren kan je je steentje bijdragen aan onze schoolwerking:

  • je expertise of kennis op school of via mail delen met de kinderen
  • een handje helpen bij een atelier
  • meehelpen aan naschoolse activiteiten of het schoolfeest
  • de handen uit de mouwen steken op een klusdag

Oudercomité

Wil je graag een deel uitmaken van een geëngageerde groep ouders die hun schouders zetten onder verschillende initiatieven om de school van hun kinderen een fijnere plek te maken? Dan kan je als ouder aansluiten bij het oudercomité. Enkele keren per schooljaar vergaderen ze om de school vooruit te helpen. Meer info kan je krijgen via: oudercomite@klimoptisselt.be

Schoolzwemmen

Het 3de leerjaar tweewekelijks zwemt gedurende een gans schooljaar en krijgen zwemles van de klasleerkracht.

De leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen gratis. Deze kosten worden gedragen door de school, u hoeft als ouder dus geen bijdrage te betalen.

Na de paasvakantie gaat het 2de leerjaar samen zwemmen met het 3de leerjaar. Deze kosten worden verrekend van de maximumfactuur.

Levensbeschouwelijke vakken

Bij de eerste inschrijving van uw leerplichtig kind in het GO! bepalen de ouders, bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Deze keuze kan telkens op het einde van elk schooljaar gewijzigd worden.

Zorg

Ons schoolteam is er voor jou en jouw kind. Elke leerling of ouder kan met vragen en problemen terecht bij de klasleerkracht of het zorgteam van de school.

Om ons zorgteam te contacteren neem je contact op met de zorgcoördinator, Patricia Huysmans. Je kan haar contacteren via patricia.huysmans@klimoptisselt.be

Daarnaast werkt onze school samen met het GO! Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Rivierenland. Je vindt via hun website of hun filmpje informatie over hun werking.

Secundair onderwijs

Maakt jouw kind binnenkort de stap naar het secundair onderwijs? Binnen GO! scholengroep Rivierenland werkt onze school nauw samen met de secundaire GO! scholen in de omgeving. Alle directeurs binnen de scholengroep werken volgens hetzelfde pedagogische project en zorgen samen voor een perfecte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Zo ondersteunen we jouw kind maximaal.

De secundaire school in onze omgeving is

Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98
info@atheneumwillebroek.be

Wil je ook de andere secundaire scholen van GO! scholengroep Rivierenland leren kennen? Die vind je hier.

GO! freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18
info@klimoptisselt.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be