Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure

In Willebroek werken alle kleuter- en lagere scholen met een online aanmelding. Zo worden wachtrijen aan de scholen vermeden en krijgen alle ouders evenveel kans om hun kind(eren) in te schrijven in de school van hun keuze. Aanmelden kan van 2 maart tot en met 31 maart 2021 en doe je via: http://www.willebroek.be/onderwijs

Buiten deze inschrijvingsperiode kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 290 76 18, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, het identiteitsbewijs van uw kind dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, bij zich heeft.

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 18/01/2021 voor schooljaar 2020-2021:

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2018 22 8
  2017 22 0
  2016 22 8
  2015 22 10
Leerjaar L1 22 5
  L2 22 5
  L3 22 0
  L4 22 4
  L5 22 0
  L6 22 2

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18
info@klimoptisselt.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be