Opvang

Onze school beschikt over een eigen voor- en naschoolse opvang om tegemoet te komen aan de noden van werkende ouders.

vooropvang  7u15 tot 8u25
naopvang   15u55 tot 18u00     
naopvang op woensdag 12u30 tot 13u00

Betaling

Deze kost €1 per begonnen half uur.

Voor kinderen die niet voor 18.00u worden opgehaald op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en woensdag voor 13.00u, zal de loonkost van de verantwoordelijke van de opvang aangerekend worden. Deze kost bedraagt €14,88 (index van januari’23)
De ontvangen factuur dient binnen de maand betaald worden. Bij wanbetaling zal de toelating tot de opvang geweigerd worden.

Voor de inning van de ouderbijdragen zal de school werken met periodieke (e-)facturatie en overschrijvingen. De school behoudt zich het recht voor u indien nodig een reminder te sturen op de vervaldag van de factuur en een inningsprocedure op te starten indien de factuur niet werd betaald.

In 2020 ondertekende GO! scholengroep Rivierenland de toetredingsovereenkomst tot de door de FOD Financiën opgestelde algemene voorwaarden voor de inning en de invordering van publieke schuldvorderingen. Na het doorlopen van de verschillende stappen opgenomen in de inningsprocedure kunnen openstaande vorderingen overgemaakt worden aan voormelde instantie.

Wie de opvang betaalt, krijgt een attest op naam.

Betaalt een derde partij bv. grootouder in naam en tot kwijting vande ouder, dan kan de ouder toch het attest op naam krijgen.

Betalen de ouders elk een deel van de kosten voor buitenschoolse opvang, dan krijgen ze elk een attest met een verschillend volgnummer voor het betaalde bedrag.

Vakantiedagen: gemeentelijke kinderopvang

Tijdens de schoolvakanties, woensdagnamiddag en de pedagogische studiedagen is er opvang voorzien in de gemeentelijke kinderopvang
’t Appelboompje op de Boomsesteenweg 67 te Willebroek. Gelieve uw kind op voorhand in te schrijven in ’t Appelboompje. Meer info en de procedure om je in te schrijven vind je op BKO ‘ t ApPelBoomPje.

GO! freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18
info@klimoptisselt.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be