Opvang

Onze school beschikt over een eigen voor- en naschoolse opvang om tegemoet te komen aan de noden van werkende ouders.

vooropvang  7u00 tot 8u25
naopvang   15u55 tot 18u00     
naopvang op woensdag 12u30 tot 14u00

Betaling

Per begonnen half uur wordt er één opvangbeurt aangerekend.

Je betaalt € 25 voor 25 beurten. De betaling voor de opvang gebeurt via een factuur op rekeningnummer BE66 0682 4148 3143 (met vermelding van de gestructureerde mededeling).

De ontvangen factuur dient binnen de maand te worden betaald. Bij wanbetaling is uitsluiting mogelijk.

Te laat

Per begonnen 5 minuten te laat betaal je € 1.

Indien je je kind(eren) te laat komt afhalen zonder tijdig te verwittigen wordt er € 5 per kwartier aangerekend op de volgende factuur.

Vakantiedagen: gemeentelijke kinderopvang

Tijdens de schoolvakanties, woensdagnamiddag en de pedagogische studiedagen is er opvang voorzien in de gemeentelijke kinderopvang
’t Appelboompje op de Boomsesteenweg 67 te Willebroek. Gelieve uw kind op voorhand in te schrijven in ’t Appelboompje. Meer info en de procedure om je in te schrijven vind je op BKO ‘ t ApPelBoomPje.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18
info@klimoptisselt.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be